علمی-فناوری

[باشگاه خبرنگاران جوان]

رنگ‌بندی جدید کرونایی/ وخیم‌ترین آمار بستری از ابتدای کرونا

رنگ بندی جدید کرونایی شهرها از طریق اپلیکیشن ماسک اعلام شد.