علمی-فناوری

[فارس]

فارس‌من| همه پای کار پاسخ به درخواست داوطلبان کنکور

برخی داوطلبان کنکور سراسری خواستار بررسی شبهات در کنکور شدند، مسوولان این موضوع را بررسی کرده و صحت و سلامت قطعی کنکور را اعلام کردند.