علمی-فناوری

[ایسنا] /سال تحصیلی جدید؛ تلفیق نشاط علمی و شور جوانی/

وزیر علوم: قول می‌دهم امانتدار امینی برای دانشجویان باشیم

وزیر علوم با بیان اینکه فرزندان مردم در دانشگاه‌ها امانت هستند، گفت: قول می‌دهم امانتدار امینی برای دانشجویان و جگرگوشه‌های مردم باشیم.