اجتماعی

[آفتاب] کاهش رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در کشور به ۳۹ درصد

هشدار درباره افزایش تعداد روزانه فوتی‌های کرونا در ایران به ۸۰۰ نفر

معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در کشور به ۳۹ درصد کاهش پیدا کرده، گفت: طبق پیش بینی دانشگاه واشنگتن در یک ماه آینده تعداد فوتی‌ها حتی به ۶۰۰ نفر هم می‌تواند افزایش پیدا کند، اگر دستورالعمل‌ها را رعایت نکنیم حتی ممکن است این تعداد به نزدیک ۸۰۰ مورد هم برسد.