اجتماعی

[فارس]

در هنگام وقوع زلزله باید فرار کرد؟/پله های فرار انبار لوازم اضافی

معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه زلزله قابل پیش بینی نیست، گفت: در هنگام وقوع زلزله هرگز فرار نکنید، زیرا در اکثر مواقع امکان فرار نیست و حتی خطر و آسیب را افزایش می‌دهد.