اجتماعی

[تجارت نیوز]

بحران کمبود اتوبوس در کلانشهرها/ ترافیک سنگین نیمه دوم سال آغاز شد

ترافیک تهران در نیمه دوم سال شروع شد. معضلی که سال‌هاست گریبان پایتخت را گرفته است. در همین حال کمبود اتوبوس‌ در تهران، بار ترافیک را سنگین‌تر کرده است.