سیاسی

[همشهری آنلاین]

رئیسی در مراسم آغاز سال تحصیلی: اهمیت کار هیچ‌کدام از وزارتخانه‌ها به اندازه کار آموزش و پرورش نیست

رئیس‌جمهور گفت: وزارتخانه‌های مختلفی در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند اما اهمیت کار هیچ‌کدام‌شان به اندازه کار آموزش و پرورش نیست.