سیاسی

[فارس]

چرا سفر رئیس مجلس به سوریه مهم بود؟/ فضا برای تجار ایرانی مهیا می شود

به نظر می رسد سفر قالیباف به عنوان سفربلندپایه ترین مقام جمهوری اسلامی حداقل در ۱۰ سال گذشته، می تواند نقطه عطفی در تغییر مناسبات دو کشور از حوزه نظامی امنیتی به اقتصادی و اجتماعی محسوب شود.