سیاسی

[فارس]

نباید با طرح مذاکره مستقیم با آمریکا خطای دوران روحانی را تکرار کرد

یک نماینده مجلس گفت: نباید با طرح مجدد موضوع مذاکره مستقیم با آمریکا موجب تکرار خطای دوران روحانی شویم و اگر مسئولان فکر کنند که با این رویکرد می‌توانند منافع کشور را حفظ کرده و تأمین کنند، اشتباه راهبردی می کنند.