اقتصادی

[تجارت نیوز] تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

افزایش حقوق کارگران در سال آینده چقدر است؟

مجلس برای حقوق کارمندان در سال 1401 تصمیم‌گیری کرده و هیچ کارمندی کمتر از 5.5 میلیون تومان دریافت نمی‌کند. حقوق کارگران چقدر است؟