اقتصادی

[ایسنا]

تسریع در اجرای قراردادهای شرکت‌های فناوری ایرانی و روسی

شرکت‌ها و کسب و کارهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایرانی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود را برای همکاری با شرکت‌های دولتی و خصوصی روسیه ارائه کردند و تعدادی از مدیران شرکت‌های حوزه ICT روسی با شرکت‌های بزرگ فناور ایرانی آشنا شدند.