بین‌الملل

[مهر] مهر بررسی کرد؛

چالش های پیش رو در روابط ترکیه- ارمنستان/از تنش زایی تا تنش زدایی

دستیابی به روابط بدون مشکل بین ترکیه - ارمنستان چندان ساده نیست اما دلایلی وجود دارد که گمان کنیم اینبار به رغم همه تنش های تاریخی، راه تعامل میان آنها تا حد زیادی هموار شده است.