بین‌الملل

[فارس]

ورزشکار الجزایری: خوشحالم از اینکه رژیم صهیونیستی را خشمگین کردم

جودوکار الجزایری که حاضر به مسابقه با ورزشکار اسرائیلی نشد، گفت که به این تصمیم خود، افتخار می‌کند.