فرهنگی

[مهر] مهر گزارش می‌دهد؛

ثبات قیمت و نظارت واقعی بر یارانه کاغذ؛ خواسته ناشران از دولت

ثبات قیمت، نظارت واقعی بر تخصیص یارانه دولتی کاغذ، رساندن کاغذ مورد نیاز به ناشران حقیقی و فعال و مدیریت صحیح ازجمله مطالبات ناشران کشور از وزارت ارشاد دولت سیزدهم‌اند.

جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران افتتاح شد+ فیلم

[ایمنا] با پیامی از وزیر میراث فرهنگی کشور؛

جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران افتتاح شد+ فیلم