گوناگون

[فرارو]

عاقبت باورنکردنی ۲۰۰ میلیون پول در بازار سکه و ارز

گروهی از سرمایه‌گذاران سکه را اردیبهشت امسال ۳۴ میلیون و ۹۸۱ هزار تومان خریده‌اند و بدجوری به صعودی شدن قیمت‌ها در نیمه دوم سال دل بسته‌اند. خریداران نیم سکه وضعیت به مراتب بدتری دارند، چون در نیمه اول امسال، ۲۰ درصد سرمایه‌شان دود شده و به هوا رفته