گوناگون

[فرارو]

قیمت پنت‌هاوس در تهران و شهرستان‌ها چند؟

پنت‌هاوس دو هزار متری در نیاوران تهران ۶۶۰ میلیارد تومان آگهی شده است. این واحد معادل ۲۴ میلیون دلار ارزش دارد و متری ۳۳۰ میلیون تومان فروخته می‌شود. یعنی ۱۰ برابر متوسط قیمت خانه‌های پایتخت!