عکس

[فارس]

بند نسوان زندان خرم آباد

همزمان با سالروز میلاد حضرت زهرا(س) و روز زن تعدادی زندانی جرائم مالی غیرعمد خانم از زندان آزاد شدند. مجموعه امام رضایی ها با همکاری سازمان داوطلبین و مجموعه دوباره زندگی جشن روز مادر را در زندان مرکزی خرم آباد و در بند نسوان برگزار کرد. و در آخر دو تن از زندانیان جرایم غیر عمد هدایای ویژه ای دریافت کرده که این هدیه پرداخت بدهی مالی آن ها بوده و به آغوش گرم خانواده بازگشتند.