استانی

[فارس]

خام فروشی، بلای جان معادن خراسان‌جنوبی/ ثروتی که از جیب مردم می‌رود

ثروت خراسان جنوبی در حوزه معادن بیشمار است اما استفاده از این ثروت خدادادی به نفع توسعه منطقه چندان مشهود نیست و به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها اکثر مواد معدنی استخراج و خام فروشی می شود.