استانی

[فارس]

پدرخوانده‌ای که پشت پرده سیاستگذاری جدید اصلاحات را افشا کرد

اظهارات اخیر کرباسچی که در اردوگاه اصلاحات جنجال به وجود آورده، حاوی نکات جدی درباره سیاستگذاری این جریان است که تاثیرپذیری جبهه اصلاحات از اغتشاشات سال گذشته را نشان می‌دهد.