استانی

[مهر] گزارش مهر؛

تلاش برای رفع محرومیت از روستاها / امید به روستائیان باز می گردد

یاسوج _ محرومیت‌ در کهگیلویه و بویراحمد روستا به روستا می چرخد تا مهاجرت قصه ای تکراری شود اما با راهکارهای مسئولان در دولت این روزها عزم جدی برای ارتقای زیر ساخت ها آغاز شده است.

مکان پایانه تاکسی سه راه رجایی شهر تغییر کرد

[کرج امروز] با اجرای عملیات اصلاح هندسی دوربرگردان جنوب به جنوب بلوار یادگار امام (ره)؛

مکان پایانه تاکسی سه راه رجایی شهر تغییر کرد