استانی

[فارس]

سخنان دانشمندان برتر جهان اسلام هنگام دریافت جایزه

پنج دانشمند برگزیده جهان اسلام درحالی بر روی ایوان چهلستون اصفهان برای دریافت جایزه حاضر شدند که از کاربردی و مفید بودن تولید علم در جهان اسلام ابراز خرسندی کرده و با سخنان کوتاهی احساس خود را برای میهمانان بیان کردند.