استانی

[تسنیم]

سرلشکر سلامی: با شجاعت شهید رئیسی ‌به ‌اسرائیل ‌حمله کردیم

فرمانده کل سپاه گفت: شهید رئیسی در عملیات وعده صادق واقعا شجاعت غیرقابل وصفی از خود نشان داد؛ با دیپلماسی قدرتمند دولت توانستیم به قلب ا‌ستکبار حمله کنیم و دستگاه دیپلماسی با قدرت امیرعبداللهیان به خوبی این مسئولیت را انجام داد.