با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار http://sahebkhabar.ir/rss
RSS صفحه اصلی http://sahebkhabar.ir/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
RSS سرویس آدرس RSS
سیاسی http://sahebkhabar.ir/rss/tp/1
اقتصادی http://sahebkhabar.ir/rss/tp/2
اجتماعی http://sahebkhabar.ir/rss/tp/3
بین‌الملل http://sahebkhabar.ir/rss/tp/4
فرهنگی http://sahebkhabar.ir/rss/tp/5
علمی-فناوری http://sahebkhabar.ir/rss/tp/6
ورزشی http://sahebkhabar.ir/rss/tp/7
گوناگون http://sahebkhabar.ir/rss/tp/8
استانی http://sahebkhabar.ir/rss/tp/9
روزنامه http://sahebkhabar.ir/rss/tp/11
عکس http://sahebkhabar.ir/rss/tp/12
فیلم http://sahebkhabar.ir/rss/tp/159