ایسکانیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۶ -
تیتر ۱٬۰۶۱ کلمه (متوسط ۹٫۱۵ کلمه در هر خبر)
90
۱۰٬۱۸۹ نویسه (متوسط ۸۷٫۸۴ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۳٬۳۶۸ کلمه (متوسط ۲۹٫۰۳ کلمه در هر خبر)
96
۳۰٬۳۰۵ نویسه (متوسط ۲۶۱٫۲۵ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۶۴٬۹۹۶ کلمه (متوسط ۵۶۰٫۳۱ کلمه در هر خبر)
72
۵۹۸٬۸۸۱ نویسه (متوسط ۵٬۱۶۳ نویسه در هر خبر)
86
تعداد کلیدواژه ۱۲۱ (متوسط ۱٫۰۴ کلیدواژه در هر خبر)
41
خبرهای عکس‌دار ۱۱۶
100
اخبار تغییر یافته ۶
87
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اقتصادی ۲۷ خبر
اجتماعی ۵۰ خبر
بین‌الملل ۷ خبر
فرهنگی ۱۰ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱۰ خبر

آخرین اخبار ایسکانیوز