ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۰۷ -
تیتر ۳٬۱۶۸ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۲ کلمه در هر خبر)
87
۳۰٬۳۲۷ نویسه (متوسط ۹۸٫۷۹ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۹٬۶۴۵ کلمه (متوسط ۳۱٫۴۲ کلمه در هر خبر)
97
۸۹٬۵۷۶ نویسه (متوسط ۲۹۱٫۷۸ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۱۰۶٬۶۷۰ کلمه (متوسط ۳۴۷٫۴۶ کلمه در هر خبر)
42
۱٬۰۰۴٬۵۶۶ نویسه (متوسط ۳٬۲۷۲ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۱٬۱۲۰ (متوسط ۳٫۶۵ کلیدواژه در هر خبر)
79
خبرهای عکس‌دار ۲۹۲
95
اخبار تغییر یافته ۳۴
72
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۲ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر
اجتماعی ۳۴ خبر
بین‌الملل ۶۰ خبر
فرهنگی ۱۸ خبر
علمی-فناوری ۱۲ خبر
ورزشی ۲۴ خبر
استانی ۱۰۷ خبر
عکس ۳ خبر
فیلم ۴ خبر

آخرین اخبار ایسنا