برترین‌ها

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۵۹ -
تیتر ۱٬۹۵۶ کلمه (متوسط ۷٫۵۵ کلمه در هر خبر)
95
۱۸٬۶۴۴ نویسه (متوسط ۷۱٫۹۸ نویسه در هر خبر)
72
خلاصه ۷٬۲۴۳ کلمه (متوسط ۲۷٫۹۷ کلمه در هر خبر)
93
۶۵٬۸۹۱ نویسه (متوسط ۲۵۴٫۴۱ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۸۷٬۳۴۴ کلمه (متوسط ۳۳۷٫۲۴ کلمه در هر خبر)
41
۸۱۷٬۹۷۷ نویسه (متوسط ۳٬۱۵۸ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۳۳۱ (متوسط ۱٫۲۸ کلیدواژه در هر خبر)
51
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۴۷
54
اخبار حذف شده ۲
48
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۳ خبر
اقتصادی ۲۸ خبر
اجتماعی ۲۵ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۳۴ خبر
علمی-فناوری ۲۰ خبر
ورزشی ۹۶ خبر
گوناگون ۸ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار برترین‌ها