برترین‌ها

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۵۷ -
تیتر ۲٬۱۶۶ کلمه (متوسط ۸٫۴۳ کلمه در هر خبر)
92
۱۹٬۹۳۵ نویسه (متوسط ۷۷٫۵۷ نویسه در هر خبر)
68
خلاصه ۶٬۴۸۸ کلمه (متوسط ۲۵٫۲۵ کلمه در هر خبر)
84
۵۸٬۷۰۳ نویسه (متوسط ۲۲۸٫۴۲ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۸۴٬۸۷۲ کلمه (متوسط ۳۳۰٫۲۴ کلمه در هر خبر)
40
۷۹۶٬۶۵۸ نویسه (متوسط ۳٬۱۰۰ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۱٬۲۸۷ (متوسط ۵٫۰۱ کلیدواژه در هر خبر)
54
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۲۰۱
0
اخبار حذف شده ۱
74
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶۱ خبر
اقتصادی ۱۶ خبر
اجتماعی ۱۸ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۵۶ خبر
علمی-فناوری ۳۶ خبر
ورزشی ۴۲ خبر
گوناگون ۲۷ خبر

آخرین اخبار برترین‌ها