برترین‌ها

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۰ -
تیتر ۶۲۶ کلمه (متوسط ۷٫۸۲ کلمه در هر خبر)
94
۵٬۸۳۲ نویسه (متوسط ۷۲٫۹ نویسه در هر خبر)
71
خلاصه ۲٬۳۰۵ کلمه (متوسط ۲۸٫۸۱ کلمه در هر خبر)
96
۲۰٬۵۶۸ نویسه (متوسط ۲۵۷٫۱ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۳۱٬۲۸۳ کلمه (متوسط ۳۹۱٫۰۴ کلمه در هر خبر)
48
۲۸۶٬۸۵۹ نویسه (متوسط ۳٬۵۸۶ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۳۹۹ (متوسط ۴٫۹۹ کلیدواژه در هر خبر)
54
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۲۷
15
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۶ خبر
فرهنگی ۱۳ خبر
علمی-فناوری ۸ خبر
ورزشی ۳۰ خبر
گوناگون ۷ خبر

آخرین اخبار برترین‌ها