همشهری آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۱۴۴ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۱٬۳۵۵ نویسه (متوسط ۱۱۲٫۹۲ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۴۱۰ کلمه (متوسط ۳۴٫۱۷ کلمه در هر خبر)
94
۳٬۶۵۸ نویسه (متوسط ۳۰۴٫۸۳ نویسه در هر خبر)
60
بدنه ۵٬۰۵۶ کلمه (متوسط ۴۲۱٫۳۳ کلمه در هر خبر)
53
۴۸٬۱۹۷ نویسه (متوسط ۴٬۰۱۶ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۳ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار همشهری آنلاین