همشهری آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۳۴ -
تیتر ۳٬۰۵۵ کلمه (متوسط ۱۳٫۰۶ کلمه در هر خبر)
79
۲۸٬۸۳۶ نویسه (متوسط ۱۲۳٫۲۳ نویسه در هر خبر)
37
خلاصه ۷٬۶۰۱ کلمه (متوسط ۳۲٫۴۸ کلمه در هر خبر)
96
۶۸٬۵۵۱ نویسه (متوسط ۲۹۲٫۹۵ نویسه در هر خبر)
64
بدنه ۹۸٬۴۳۱ کلمه (متوسط ۴۲۰٫۶۵ کلمه در هر خبر)
52
۹۳۶٬۰۷۲ نویسه (متوسط ۴٬۰۰۰ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۳ (متوسط ۰٫۰۱ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۳۲
99
اخبار تغییر یافته ۶۵
30
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۴ خبر
اقتصادی ۳۱ خبر
اجتماعی ۳۷ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
فرهنگی ۳۳ خبر
علمی-فناوری ۱۴ خبر
ورزشی ۲۶ خبر
گوناگون ۱۴ خبر
فیلم ۱۹ خبر

آخرین اخبار همشهری آنلاین