ایلنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۹۴ -
تیتر ۴٬۵۳۲ کلمه (متوسط ۱۱٫۵ کلمه در هر خبر)
83
۴۳٬۳۱۵ نویسه (متوسط ۱۰۹٫۹۴ نویسه در هر خبر)
46
خلاصه ۱۰٬۷۴۱ کلمه (متوسط ۲۷٫۲۶ کلمه در هر خبر)
90
۹۹٬۵۸۸ نویسه (متوسط ۲۵۲٫۷۶ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۱۳۰٬۴۸۹ کلمه (متوسط ۳۳۱٫۱۹ کلمه در هر خبر)
40
۱٬۲۲۲٬۲۹۱ نویسه (متوسط ۳٬۱۰۲ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۱٬۲۶۹ (متوسط ۳٫۲۲ کلیدواژه در هر خبر)
86
خبرهای عکس‌دار ۳۸۴
97
اخبار تغییر یافته ۲۶
83
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۹ خبر
اقتصادی ۳۴ خبر
اجتماعی ۶۶ خبر
بین‌الملل ۳۲ خبر
فرهنگی ۲۴ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۹۵ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۷۳ خبر
عکس ۵ خبر

آخرین اخبار ایلنا