مسیر اقتصاد

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۵ کلمه (متوسط ۷٫۵ کلمه در هر خبر)
95
۱۶۹ نویسه (متوسط ۸۴٫۵ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۱۶۳ کلمه (متوسط ۸۱٫۵ کلمه در هر خبر)
26
۱٬۵۴۷ نویسه (متوسط ۷۷۳٫۵ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۸۹۶ کلمه (متوسط ۹۴۸ کلمه در هر خبر)
73
۱۸٬۱۷۴ نویسه (متوسط ۹٬۰۸۷ نویسه در هر خبر)
36
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر

آخرین اخبار مسیر اقتصاد

 • موانع توسعه نظام مالیاتی کشور چیست؟ امروز ۱۵:۰۰ [مسیر اقتصاد]

  معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی مطرح کرد

  موانع توسعه نظام مالیاتی کشور چیست؟

  محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، وابستگی بودجه دولت به نفت را یکی از دلایل اصلی عدم توسعه نظام مالیاتی کشور عنوان کرد و افزود: توسعه نظام مالیاتی از طریق یک حکمرانی خوب که همراه با شفافیت، اعتماد، اطمینان و سادگی قوانین است، در کنار تعامل مناسب دستگاه‌های سیاستگذار و اجرایی با یکدیگر محقق می‌شود.

 • احتمال تضعیف جایگاه ترانزیتی ایران در کریدور شمال – جنوب امروز ۱۱:۰۰ [مسیر اقتصاد]

  به دلیل درگیری نظامی اخیر در نخجوان

  احتمال تضعیف جایگاه ترانزیتی ایران در کریدور شمال – جنوب

  دو کشور آذربایجان و ارمنستان ده ماه بعد از معاهده صلح، این بار در شمال نخجوان و در شهر یراسخ ارمنستان دوباره درگیر شدند. این شهر در نقش‌آفرینی ارمنستان در کریدور شمال – جنوب دارای موقعیت راهبردی است. مسیر مورد نظر جمهوری اسلامی ایران، ارمنستان و گرجستان برای عبور خط آهن شمال – جنوب از این شهر عبور می‌کند. اما تقویت این مسیر با منافع جمهوری آذربایجان که در حال حاضر از مسیرهای شرقی – غربی منتفع می‌شود در تعارض است و به نظر می‌رسد انگیزه آذربایجان از ایجاد آشوب در این شهر، تضعیف موقعیت ارمنستان و ایران در کریدور شمال – جنوب باشد.