ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۳۳ -
تیتر ۹٬۵۰۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۱۸ کلمه در هر خبر)
87
۹۱٬۴۵۴ نویسه (متوسط ۹۸٫۰۲ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۳۲٬۵۴۸ کلمه (متوسط ۳۴٫۸۹ کلمه در هر خبر)
93
۳۰۸٬۸۵۹ نویسه (متوسط ۳۳۱٫۰۴ نویسه در هر خبر)
52
بدنه ۳۹۵٬۳۵۲ کلمه (متوسط ۴۲۳٫۷۴ کلمه در هر خبر)
53
۳٬۶۸۸٬۷۶۸ نویسه (متوسط ۳٬۹۵۴ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۲٬۸۶۰ (متوسط ۳٫۰۷ کلیدواژه در هر خبر)
89
خبرهای عکس‌دار ۹۲۷
99
اخبار تغییر یافته ۱۷۹
52
اخبار حذف شده ۱
92
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۹ خبر
اقتصادی ۳۸ خبر
اجتماعی ۸۲ خبر
بین‌الملل ۶۹ خبر
فرهنگی ۵۰ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۴۲ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۵۸۹ خبر
عکس ۹ خبر
فیلم ۱۱ خبر

آخرین اخبار ایرنا