ایتنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۴ کلمه (متوسط ۴ کلمه در هر خبر)
60
۳۰ نویسه (متوسط ۳۰ نویسه در هر خبر)
100
خلاصه ۴۳ کلمه (متوسط ۴۳ کلمه در هر خبر)
81
۳۸۱ نویسه (متوسط ۳۸۱ نویسه در هر خبر)
37
بدنه ۱۸۲ کلمه (متوسط ۱۸۲ کلمه در هر خبر)
18
۱٬۷۳۵ نویسه (متوسط ۱٬۷۳۵ نویسه در هر خبر)
37
تعداد کلیدواژه ۳ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار ایتنا

  • کهکشان فعال NGC 1275 امروز ۰۱:۰۰ [ایتنا]

    عکس روز ناسا

    کهکشان فعال NGC 1275

    ایتنا - این کهکشان فعال، منبع شگفت‌انگیزی از پرتو ایکس و گسیل رادیویی است. هنگامی که کل کهکشان‌ها در کهکشان NGC 1275 سقوط کنند، ماده را برافروخته می‌کند و در نهایت سیاهچاله‌ای عظیم را در هسته کهکشان پدید می‌آورد.