بورس نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۲ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۱۲۶ نویسه (متوسط ۱۲۶ نویسه در هر خبر)
36
خلاصه ۶۶ کلمه (متوسط ۶۶ کلمه در هر خبر)
48
۶۴۷ نویسه (متوسط ۶۴۷ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۶۲۲ کلمه (متوسط ۱٬۶۲۲ کلمه در هر خبر)
0
۱۵٬۶۸۰ نویسه (متوسط ۱۵٬۶۸۰ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار بورس نیوز

  • سهامداران دلخوش نباشند و انتخابات ریاست جمهوری را به فال نیک نگیرند؟! امروز ۱۳:۰۰ [بورس نیوز]

    سهامداران دلخوش نباشند و انتخابات ریاست جمهوری را به فال نیک نگیرند؟!

    بررسی دو سناریوی محتمل انتخابات ریاست جمهوری و تأثیر آن بر اقتصاد و بازار سرمایه: از اولین روز کاری در سال ۱۴۰۳ تاکنون، حتی یک روز توانسته‌اید بدون استرس و دنبال کردن خبری ناگوار، به پرتفوی سهامتان نگاه کنید؟ حمله به کنسولگری ایران، حمله موشکی ایران، حذف معافیت‌های مالیاتی، کاهش شدید سودآوری شرکت‌های بزرگ، سقوط بالگرد رئیس جمهور و این بازی ادامه دارد...