ایران آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۱۴ -
تیتر ۲٬۸۲۵ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۲۷٬۱۸۶ نویسه (متوسط ۸۶٫۵۸ نویسه در هر خبر)
62
خلاصه ۹٬۱۸۹ کلمه (متوسط ۲۹٫۲۶ کلمه در هر خبر)
97
۸۴٬۶۸۲ نویسه (متوسط ۲۶۹٫۶۹ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۱۳۲٬۰۹۰ کلمه (متوسط ۴۲۰٫۶۷ کلمه در هر خبر)
52
۱٬۲۴۱٬۵۰۰ نویسه (متوسط ۳٬۹۵۴ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳۱۴
100
اخبار تغییر یافته ۱۴
88
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶۷ خبر
اقتصادی ۳۱ خبر
اجتماعی ۷۱ خبر
بین‌الملل ۵۹ خبر
فرهنگی ۳۰ خبر
علمی-فناوری ۲۱ خبر
ورزشی ۲۳ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۱۱ خبر

آخرین اخبار ایران آنلاین