روزنامه‌ آسیا‌نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸ -
تیتر ۱۸۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۱۱ کلمه در هر خبر)
87
۱٬۶۵۷ نویسه (متوسط ۹۲٫۰۶ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۴۷۵ کلمه (متوسط ۲۶٫۳۹ کلمه در هر خبر)
87
۴٬۳۸۴ نویسه (متوسط ۲۴۳٫۵۶ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۹٬۸۳۷ کلمه (متوسط ۵۴۶٫۵ کلمه در هر خبر)
70
۹۰٬۷۸۷ نویسه (متوسط ۵٬۰۴۴ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۳
72
اخبار تغییر یافته ۱
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۳ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه‌ آسیا‌نیوز