روزنامه‌ آسیا‌نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۶ -
تیتر ۳۹۰ کلمه (متوسط ۱۰٫۸۳ کلمه در هر خبر)
85
۳٬۷۷۱ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۷۵ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۱٬۱۹۸ کلمه (متوسط ۳۳٫۲۸ کلمه در هر خبر)
95
۱۱٬۱۶۵ نویسه (متوسط ۳۱۰٫۱۴ نویسه در هر خبر)
59
بدنه ۱۱٬۳۱۹ کلمه (متوسط ۳۱۴٫۴۲ کلمه در هر خبر)
37
۱۰۷٬۰۳۸ نویسه (متوسط ۲٬۹۷۳ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳۴
94
اخبار تغییر یافته ۳
79
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
اقتصادی ۵ خبر
فرهنگی ۸ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۱ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۶ خبر

آخرین اخبار روزنامه‌ آسیا‌نیوز