طبنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۸ کلمه (متوسط ۸ کلمه در هر خبر)
94
۶۷ نویسه (متوسط ۶۷ نویسه در هر خبر)
75
خلاصه ۴۳ کلمه (متوسط ۴۳ کلمه در هر خبر)
81
۳۷۰ نویسه (متوسط ۳۷۰ نویسه در هر خبر)
40
بدنه ۵۸۸ کلمه (متوسط ۵۸۸ کلمه در هر خبر)
76
۵٬۵۴۴ نویسه (متوسط ۵٬۵۴۴ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار طبنا

  • آمریکا شکست خورده است و افول آن ملموس امروز ۰۷:۴۰ [طبنا]

    امام جمعه گرگان؛

    آمریکا شکست خورده است و افول آن ملموس

    نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه گرگان گفت: یک جانبه‌گری آمریکا در حال افول و غروب کردن بوده و با فعال شدن اتحادیه‌ها و مشارکت‌های مختلف جدید در اقصی نقاط جهان باید بگوئیم که «آمریکا شکست خورده است».