صدا و سیما

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۷۲ -
تیتر ۲٬۳۰۹ کلمه (متوسط ۸٫۴۹ کلمه در هر خبر)
92
۲۱٬۹۵۳ نویسه (متوسط ۸۰٫۷۱ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۵٬۹۴۱ کلمه (متوسط ۲۱٫۸۴ کلمه در هر خبر)
72
۵۵٬۴۶۰ نویسه (متوسط ۲۰۳٫۹ نویسه در هر خبر)
92
بدنه ۷۹٬۰۹۲ کلمه (متوسط ۲۹۰٫۷۸ کلمه در هر خبر)
34
۷۴۹٬۸۲۸ نویسه (متوسط ۲٬۷۵۷ نویسه در هر خبر)
64
تعداد کلیدواژه ۱۰۵ (متوسط ۰٫۳۹ کلیدواژه در هر خبر)
15
خبرهای عکس‌دار ۲۲۸
83
اخبار تغییر یافته ۳۱
71
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۷ خبر
اقتصادی ۱۹ خبر
اجتماعی ۲۶ خبر
بین‌الملل ۲۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲۵ خبر
ورزشی ۵ خبر
استانی ۱۵۸ خبر

آخرین اخبار صدا و سیما