باشگاه خبرنگاران جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۷ -
تیتر ۱٬۰۵۵ کلمه (متوسط ۹٫۸۶ کلمه در هر خبر)
88
۱۰٬۱۱۰ نویسه (متوسط ۹۴٫۴۹ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۲٬۴۰۲ کلمه (متوسط ۲۲٫۴۵ کلمه در هر خبر)
74
۲۲٬۵۶۵ نویسه (متوسط ۲۱۰٫۸۹ نویسه در هر خبر)
90
بدنه ۳۰٬۳۲۵ کلمه (متوسط ۲۸۳٫۴۱ کلمه در هر خبر)
33
۲۹۳٬۶۱۷ نویسه (متوسط ۲٬۷۴۴ نویسه در هر خبر)
63
تعداد کلیدواژه ۷۹ (متوسط ۰٫۷۴ کلیدواژه در هر خبر)
29
خبرهای عکس‌دار ۱۰۳
96
اخبار تغییر یافته ۹
78
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۳ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۱۹ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۱۵ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
ورزشی ۱۳ خبر
استانی ۱۱ خبر

آخرین اخبار باشگاه خبرنگاران جوان