دیپلماسی‌ایرانی

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۸۷ نویسه (متوسط ۸۷ نویسه در هر خبر)
62
خلاصه ۶۸ کلمه (متوسط ۶۸ کلمه در هر خبر)
45
۶۳۱ نویسه (متوسط ۶۳۱ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۸۵۸ کلمه (متوسط ۸۵۸ کلمه در هر خبر)
85
۷٬۹۴۷ نویسه (متوسط ۷٬۹۴۷ نویسه در هر خبر)
51
تعداد کلیدواژه ۶ (متوسط ۶ کلیدواژه در هر خبر)
36
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار دیپلماسی‌ایرانی

  • بایدن هم به دنبال اجرای سیاست «چماق و هویج» است؟ امروز ۰۶:۰۰ [دیپلماسی‌ایرانی]

    برنامه ایالات متحده برای اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران

    بایدن هم به دنبال اجرای سیاست «چماق و هویج» است؟

    وال استریت ژورنال

    به گفته مقامات آمریکایی، دولت جو بایدن قصد دارد یک کارزار تحریمی علیه قابلیت های در حال توسعه ایران در زمینه حملات دقیق با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین و موشک های هدایت شونده اعمال کند. مقامات امنیتی غرب می گویند این قابلیت ها را تهدیدی بزرگ تر از برنامه های غنی سازی هسته ای و موشک های بالستیک ایران علیه منافع آمریکا و ثبات خاورمیانه می دانند.