دیپلماسی‌ایرانی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۸ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۱۶۰ نویسه (متوسط ۸۰ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۱۱۸ کلمه (متوسط ۵۹ کلمه در هر خبر)
58
۱٬۰۴۳ نویسه (متوسط ۵۲۱٫۵ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۸۸۱ کلمه (متوسط ۹۴۰٫۵ کلمه در هر خبر)
74
۱۶٬۵۹۳ نویسه (متوسط ۸٬۲۹۶ نویسه در هر خبر)
47
تعداد کلیدواژه ۲۲ (متوسط ۱۱ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر

آخرین اخبار دیپلماسی‌ایرانی

 • سیاست های تهران و آنکارا در قبال باکو امروز ۱۰:۰۰ [دیپلماسی‌ایرانی]

  شطرنج سیاست، بازنده و برنده آنی ندارد

  سیاست های تهران و آنکارا در قبال باکو

  صادق ملکی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: امروز ایران به عنوان ام القرای تشیع و فرهنگ ایرانی متکی بر عاشورا و نوروز در حیات تاریخی خویش با جدی ترین خطرات مواجه است. در حالی که در شرق آن فرهنگ و زبان و ادبیات فارسی با خطر مواجه شده در شمال غربی آن تشیع، این مهمترین ابزار نفوذ و حضور، به حاشیه رانده شده و تکیه بر قومیت به ابزار پیروزی بر ارمنستان و تهدید برای ایران تبدیل شده است.

 • تهران رفتارهای باکو را بازی در زمین اسرائیل می داند امروز ۰۶:۰۰ [دیپلماسی‌ایرانی]

  آغاز بازی طولانی ایران با آذربایجان

  تهران رفتارهای باکو را بازی در زمین اسرائیل می داند

  ستانیسلاف تاراسوف / رگنیوم

  اسرائیل در کل تاریخ خود، تا این حد روابط دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی – اطلاعاتی با کشورهای هم مرز با ایران نداشته است. این مساله به معنای نفوذ اسرائیل است و تهران از این تحولات خشمگین شده است.