بسیج نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲۹ -
تیتر ۱٬۳۲۶ کلمه (متوسط ۱۰٫۲۸ کلمه در هر خبر)
87
۱۲٬۹۲۹ نویسه (متوسط ۱۰۰٫۲۲ نویسه در هر خبر)
53
خلاصه ۳٬۴۹۹ کلمه (متوسط ۲۷٫۱۲ کلمه در هر خبر)
90
۳۳٬۱۳۹ نویسه (متوسط ۲۵۶٫۸۹ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۲۸٬۳۲۵ کلمه (متوسط ۲۱۹٫۵۷ کلمه در هر خبر)
24
۲۶۶٬۹۵۰ نویسه (متوسط ۲٬۰۶۹ نویسه در هر خبر)
46
تعداد کلیدواژه ۵۸۸ (متوسط ۴٫۵۶ کلیدواژه در هر خبر)
62
خبرهای عکس‌دار ۲۲
17
اخبار تغییر یافته ۱۲
76
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۱۰۷ خبر
عکس ۲ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار بسیج نیوز