روزنامه صبح‌اقتصاد

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۶۸ کلمه (متوسط ۹٫۷۱ کلمه در هر خبر)
89
۶۶۸ نویسه (متوسط ۹۵٫۴۳ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۲۲۳ کلمه (متوسط ۳۱٫۸۶ کلمه در هر خبر)
97
۲٬۰۱۳ نویسه (متوسط ۲۸۷٫۵۷ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۳٬۶۸۷ کلمه (متوسط ۵۲۶٫۷۱ کلمه در هر خبر)
68
۳۵٬۰۲۴ نویسه (متوسط ۵٬۰۰۳ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۱۲ (متوسط ۱٫۷۱ کلیدواژه در هر خبر)
68
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه صبح‌اقتصاد