روزنامه صبح‌اقتصاد

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵ -
تیتر ۱۳۸ کلمه (متوسط ۹٫۲ کلمه در هر خبر)
90
۱٬۳۵۷ نویسه (متوسط ۹۰٫۴۷ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۴۸۸ کلمه (متوسط ۳۲٫۵۳ کلمه در هر خبر)
96
۴٬۴۹۸ نویسه (متوسط ۲۹۹٫۸۷ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۸٬۸۸۰ کلمه (متوسط ۵۹۲ کلمه در هر خبر)
77
۸۱٬۲۷۸ نویسه (متوسط ۵٬۴۱۹ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۲۹ (متوسط ۱٫۹۳ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۱۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه صبح‌اقتصاد