روزنامه صبح‌اقتصاد

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۱۱۲ کلمه (متوسط ۹٫۳۳ کلمه در هر خبر)
90
۱٬۰۳۲ نویسه (متوسط ۸۶ نویسه در هر خبر)
62
خلاصه ۴۶۵ کلمه (متوسط ۳۸٫۷۵ کلمه در هر خبر)
87
۴٬۱۹۳ نویسه (متوسط ۳۴۹٫۴۲ نویسه در هر خبر)
47
بدنه ۶٬۵۵۱ کلمه (متوسط ۵۴۵٫۹۲ کلمه در هر خبر)
70
۶۱٬۸۹۷ نویسه (متوسط ۵٬۱۵۸ نویسه در هر خبر)
86
تعداد کلیدواژه ۱۸ (متوسط ۱٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
60
خبرهای عکس‌دار ۱۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه صبح‌اقتصاد