رادیو گفتگو

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۶ کلمه (متوسط ۶ کلمه در هر خبر)
100
۵۶ نویسه (متوسط ۵۶ نویسه در هر خبر)
82
خلاصه ۴۳ کلمه (متوسط ۴۳ کلمه در هر خبر)
81
۳۸۴ نویسه (متوسط ۳۸۴ نویسه در هر خبر)
36
بدنه کلمه (متوسط کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار رادیو گفتگو

  • عزاداری و نذر با ردپای اسرائیل! امروز ۱۴:۱۶ [رادیو گفتگو]

    عزاداری و نذر با ردپای اسرائیل!

    منتظری گفت: یكی از آسیب‌هایی كه فرهنگ عاشورا را تهدید می‌كند، نوع نگاه به عزاداری‌هاست كه با آداب‌ورسوم و سلائق افراد تركیب شده كه ماحصل آن نذورات عجیب‌وغریب و رسوماتی با رد پای اسرائیل و تحریفات عاشورایی است.