شناسهٔ خبر: 28256405 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه جهان اقتصاد | لینک خبر

تعجیل گاهی ضروریست

صاحب‌خبر -

علی بیگدلی/ کارشناس روابط بین الملل

دیپلماسی هنر خاصی برای رسیدن به توافق بین دولت های مختلف است. دیپلماسی که آغاز می شود، فعالیت برای گرفتن منافع بیشتر در میز مذاکرات افزایش می رسد تا اینکه طرفین به نکات مشترک رسیده وبه همین میزان ازتخاصم دور شوند. اروپا و ایالات متحده آمریکا بعد از خروج  ترامپ از توافق هسته ای در روابط خاصی با یکدیگر قرار گرفته اند.

اروپا تاکید مواکیدی بر ادامه مسیر برجام دارد اما ترامپ به نوعی با وضع تعرفه های تجاری در مقابل این خواست اروپا ایستاده و سازمان تحریم هایی را علیه ایران وضع کرده که به نوعی شرکت های چند ملیتی اروپایی خواستار خروج از ایران شده اند. درنتیجه روابط آمریکا و اروپا  در شرایط مناسبی قرار ندارند و ایران درچنین وضعیتی با نزدیکی به اروپا میتواند شرایط را به نفع خود تغییر دهد.

البته واقعیت آن است که ایران باید در شرایط فعلی دیپلماسی جدیدی را آغاز کند دیپلماسی که به وسیله آن آمریکا نتواند به مقصود خود دست یابد اما اگر ایران از این فرصت به دست آمده کمال استفاده را نکند. باگذشته مواعد ۹۰ و ۱۸۰ روزه شرایط برای کشورمان از نظر اقتصادی مطلوب نخواهد بود. این هنر دیپلمات ها این است که از هم اکنون در مقابل آنچه ترامپ و تیم ضد ایرانیش برای آینده کشورمان طراحی کرده اند، ایستادگی کنند. از این رو به نظر می رسد شرایط برای ایران با  زور گویی آمریکا در حال سخت تر شدند است اما خوشبختانه ایران از توان لازم برای مقابله با این تهدید اقتصادی از سوی آمریکا با وجود دیپلمات های هوشیار و کارکشته بر خوردار بوده و می تواند در مقابل آمریکا ایستادگی کند به شرط اینکه همانند دوران توافق وین که کلیت نظام سیاسی ایران از مذاکره کنندگان حمایت می کردند، اکنون نیز از دیپلماسی برای عبور از شرایط فعلی کمال استفاده صورت بگیرد. تحریم های
یک جانبه مضاعف آمریکا می تواند شرایط سخت گذشته در جابجایی پول بین بانک های ایران و حتی اروپا را با مشکل روبرو کند، حتی کشتیرانی ایران را مورد تحریم و ایران را بامشکل در مسیر فروش نفت روبرو کند تمام این موارد در شرایطی  بدتر خواهد شد که به نوعی بانک مرکزی ایران تحت تحریم آمریکا قرار بگیرد در این شرایط وضعیت برای ایران دشوار تر خواهد شد. در
نتیجه از هم اکنون مقامات تهران باید در این اندیشه باشند که با رایزنی با کشورهای مختلف و به خصوص اروپایی ها و حتی چین و روسیه در مقابل اهداف شوم آمریکایی ها ایستادگی کنند. در این صورت احتمال انزوای آمریکا نیز وجود دارد.

 

نظر شما