شناسهٔ خبر: 66794733 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: بهار | لینک خبر

صادرکنندگان به ازای هر یورو صادرات چقدر باید ریال بپردازند؟

صادرات ریالی سال ۹۷ بالاخره تعیین تکلیف شد

صاحب‌خبر -
گروه اقتصادی:بالاخره پس از کش و قوس های فراوان، صادرات ریالی سال ۹۷ از سوی کارگروه بازگشت ارز صادراتی تعیین تکلیف شد که بر اساس آن، نرخ وجه المصاحبه برای مانده تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ برای واحدهای تولیدی به ازای هر یورو ۵۵۰ تومان و برای واحدهای غیرتولیدی به ازای هر یورو ۷۵۰ تومان است.

به گزارش  اقتصاد آنلاین، کارگروه بازگشت ارز صادراتی در مصوبه جدید خود، درگاهی برای مصالحه ریالی جهت تعهدات ارزی ایفا نشده حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ طراحی نموده و اعلام کرده است: پیرو تصمیمات اتخاذ شده به منظور رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به روش تبدیل و تسویه دیون ناشی از تعهدات ارزی ایفا نشده حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ به ریال، با توجه به ایجاد زیرساخت لازم در بستر سامانه جامع تجارت به منظور انجام این فرآیند، تمامی صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ می توانند با پرداخت مبلغ ریالی تعیین شده در نود و یکمین جلسه کمیته اقدام ارزی، نسبت به رفع تعهدات ارزی مترتب بر صادرات سال ۹۷ خود اقدام نمایند.

بر اساس گزارشی که کنفدراسیون صادرات ایران منتشر کرده، بر این نکته تاکید شده که ضرورت دارد صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات برخی پروانه های صادراتی سال مذکور را قبلا از طریق فروش حواله ارزی در سامانه نیما و یا فروش اسکناس در سامانه سنا بازگردانده اند، پیش از اقدام به تسویه دیون ارزی ناشی از صادرات به ریال، از ثبت مصارف پروانه های صادراتی خود اطمینان حاصل نمایند.

همچنین در صورت عدم اقدام صادرکنندگان به برقراری ارتباط بین ایفای تعهدات انجام شده و پروانه های صادراتی متناظر با آن، بانک مرکزی به صورت خودکار و مطابق با ضوابط و مقررات مصوب کمیته اقدام ارزی، اقدام به تناظر آنها با پروانه های صادراتی مجاز می نماید.

از سوی دیگر، درخواست موجود در کارتابل واگذاری پروانه صادراتی و تهاتر، قبل از اقدام به مصالحه ریالی باید تعیین تکلیف شوند چراکه درخواست هایی که در وضعیت مختومه در بخش فروش ارز و در وضعیت تایید شده در درخواستهای واگذاری پروانه صادراتی و تهاتر، نباشند، توسط بانک مرکزی به عنوان تعهد ایفا نشده تلقی می شوند.با عنایت به تاخیر زمانی یک روزه بانک مرکزی در به روزرسانی اطلاعات مانده تعهدات ایفا نشده، در صورتی که برای هر یک از نکات بندهای فوق الذکر اقدام شده است، پرداخت مصالحه ریالی بعد از به روز رسانی اطلاعات انجام شود.


استرداد وجوه واریز شده به حساب خزانه از سوی سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی قابل پیگیری نمی باشد، لذا مقتضی است قبل از اقدام به پرداخت وجه، از تمایل به انجام فرآیند و تایید مبلغ محاسبه شده، اطمینان حاصل شود.

تسویه دیون ارزی ناشی از صادرات در قالب پرداخت ریالی به منظور رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات به عنوان یک روش بازگشت ارز حاصل از صادرات تلقی نمی شود معادل یورویی مبلغ پرداختی از سرجمع تعهدات صادرکنندگان کسر خواهد شد.

بر اساس گزارش اقتصاد آنلاین، با توجه به اتمام مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ به منظور بهره مندی از معافیت های مالیاتی صادرکنندگان، این شیوه تبدیل و تسویه دیون ارزی ناشی از صادرات به ریال، مشمول برخورداری صادرکنندگان از معافیت های مالیاتی صادرکنندگان سال ۹۷ نمی باشد.

تبدیل دیون ناشی از تعهدات ارزی ایفا نشده حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ به ریال از طریق پرداخت ریال به حساب خزانه دولت و از درگاه ایجاد شده در بستر سامانه جامع تجارت به آدرس ذیل امکان پذیر است:
وبسایت www.ntsw.ir از منوی عملیات ارزی»رفع تعهد ارزی» درگاه مصالحه ریالی
نرخ وجه المصاحبه برای مانده تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ برای واحدهای تولیدی به ازای هر یورو ۵۵۰ تومان و برای واحدهای غیرتولیدی به ازای هر یورو ۷۵۰ تومان است.

دیون ارزی حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ صرفا در یک تراکنش به صورت ریالی قابل تبدیل و پرداخت می باشد لذا امکان تقسیط مانده تعهدات وجود ندارد.نوع فعالیت صادرکنندگان بر اساس تولیدی/ غیر تولیدی بودن هر شناسه، بر اساس استعلام از سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری تعیین می گردد.ذی نفعان صرفا از طریق درگاه ایجاد شده در بستر سامانه جامع تجارت اقدام نمایند و از واریز وجه به هر حساب دیگری خودداری نمایند. در صورت واریز وجوه به هر نحو دیگر و به حساب های غیرمرتبط مسئولیت این اقدام متوجه واریزکننده وجه خواهد بود.
 

نظر شما