شناسهٔ خبر: 65184217 - سرویس فرهنگی
نسخه قابل چاپ منبع: ایسنا | لینک خبر

تاکید شورایعالی تهیه‌کنندگان سینما بر اتحاد و یکپارچگی

هیات مدیره شورایعالی تهیه‌کنندگان سینما در گزارشی مشروح به وضعیت صنوف تهیه‌کنندگی و دلایل برخی حواشی این صنف پرداخته است و بر ضرورت وحدت و یکپارچگی همه تشکل‌های تهیه کنندگی تاکید کرده است.

صاحب‌خبر -

به گزارش ایسنا، در بخش‌هایی از این متن که خطاب آن تهیه‌کنندگان سینما و با عنوان «گزارش» به آنها منتشر شده، آمده است: «مسائل درهم تنیده سینمای ایران در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سرمایه، نظارت، حقوق مالکانه و… شرایط را به جایی رسانده است که بدون اتخاذ تصمیمات سخت راهی دشوار پیش رو خواهیم داشت.»

در این متن با اشاره به ورود و خروج جامعه صنفی تهیه‌کنندگان از تشکل شورایعالی تهیه‌کنندگان سینما که این امر به اذعان آنها «همه نیرو و توان تهیه‌کنندگان را به خود مشغول کرده است.» در ادامه آورده اند که شورایعالی تهیه‌کنندگان هر گونه فضاسازی‌های مغرضانه ، اتهامات و شب نامه ها، گزارش دهی‌های مجعول و… با چشم پوشی از حق افراد، به قصد آرامش و حفظ منافع صنفی بدون پاسخ گذاشته است. 

در این متن به ماجرای تعطیل شدن خانه سینما، ایجاد «خانه سینما ۲» و برخی «انشقاق‌ها» اشاره شده است که به اذعان آنها با وجود تمامی این اقدامات سلبی، شورایعالی تهیه کنندگان پس از باز شدن مجدد خانه سینما ( که به همت اتحاد اصناف ۳۲ گانه خانه سینما و جابجایی مدیریت دولتی سینما و تغییر رویکرد دولتی صورت گرفت ) به عنوان عضو موثر جامعه اصناف سینمایی به کارش ادامه داد و دوباره به خاطر حمایت از تهیه کنندگان عضو جامعه صنفی که از این قضایا مبرا بودند و امکان همراهی و اتحاد و وحدت همه تهیه کنندگان، از جامعه صنفی دعوت به همکاری کرد که این دعوت بازگشت دوباره جامعه صنفی به شورایعالی را ممکن ساخت و این حضور تا دومین خروج جامعه صنفی در سال گذشته ادامه داشت. 

در این متن به دلایل دومین خروج جامعه صنفی در زمستان سال گذشته و حواشی انتخاب نماینده تهیه‌کنندگان در هیات مدیره خانه سینما و در ادامه بازگشت این تشکل به این شورا پرداخته شده است و در ادامه با توضیحات مبوسطی به خروج سوم جامعه صنفی تهیه‌کنندگان از شورایعالی تهیه‌کنندگان پرداخته شده است که در آن مقطع به دعوت رئیس سازمان سینمایی، جلسه‌ای با حضور روسای چهار تشکل تهیه کنندگی و ریاست سازمان سینمایی و تمامی مدیران ارشد این سازمان برای تعیین تکلیف و درک و فهمیدن دلیل خروج و برگشتن به این اتحاد برگزار شده که نتیجه‌ای نداشته است و در ادامه شورایعالی تهیه‌کنندگان سینما، سوالاتی را در راستای رونشگری مطرح کرده‌اند ( که بیشتر درون صنفی است.)

در پایان هیات مدیره شورایعالی تهیه‌کنندگان به عنوان عضو موثر خانه سینما، در حالیکه همچنان بر لزوم وحدت معتقد بوده و سعی بر آن دارد، نماینده قانونی کلیه تهیه کنندگان محسوب گردد، اعلام کرده است که  درها برای سه تشکل دیگر تهیه کنندگی که در لوای این شورا فعالیت دارند، همواره باز است.

و همچنین باتاکید بر ضرورت وحدت و یکپارچگی همه تشکل‌های تهیه کنندگی ، باتوجه به شرایط موجود اعلام کرده است که (با جامعه صنفی و با بدون آن) شورایعالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران به فعالیت خود ادامه خواهد داد و البته حق هر نوع پیگیری و ثبت قانونی در مراجع ذیربط را در وضعیت جدید نیز برای خود محفوظ خواهد دانست.

 انتهای پیام 

نظر شما