ایلنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۵۹ -
تیتر ۴٬۳۲۸ کلمه (متوسط ۱۲٫۰۶ کلمه در هر خبر)
82
۴۱٬۲۲۵ نویسه (متوسط ۱۱۴٫۸۳ نویسه در هر خبر)
43
خلاصه ۹٬۹۳۱ کلمه (متوسط ۲۷٫۶۶ کلمه در هر خبر)
92
۹۳٬۰۲۹ نویسه (متوسط ۲۵۹٫۱۳ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۱۱۳٬۳۳۱ کلمه (متوسط ۳۱۵٫۶۹ کلمه در هر خبر)
37
۱٬۰۷۷٬۷۴۳ نویسه (متوسط ۳٬۰۰۲ نویسه در هر خبر)
70
تعداد کلیدواژه ۱٬۲۴۵ (متوسط ۳٫۴۷ کلیدواژه در هر خبر)
82
خبرهای عکس‌دار ۳۵۴
98
اخبار تغییر یافته ۳۶
74
اخبار حذف شده ۱
81
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶۵ خبر
اقتصادی ۳۷ خبر
اجتماعی ۵۹ خبر
بین‌الملل ۳۱ خبر
فرهنگی ۳۰ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۵۸ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۷۶ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار ایلنا