شناسهٔ خبر: 28223979 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: آریا | لینک خبر

سه عضو کابينه اين هفته مهمان خانه ملت هستند

صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري آريا، «رضا اردکانيان » وزير نيرو با حضور در جلسه علني به سوالات محمد مهدي برومندي نماينده مردم مرودشت و حسن کامران نماينده مردم اصفهان پاسخ خواهد داد. «محمود حجتي» وزير جهاد کشاورزي هم با حضور در صحن علني پاسخگوي سوالات علي محمد شاعري نماينده مردم بهشهر و نکا و محمد دامادي نماينده مردم ساري خواهد بود. «سيد محمد بطحايي» وزير آمورش و پرورش نيز با حضور در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي به سوالات حبيب الله ده مرده نماينده مردم زابل و زهک پاسخ مي دهد. نمايندگان در هفته پيش رو قرار است به رسيدگي از لايحه حفاظت از خاط که توسط کميسيون کشاورزي آب و منابع طبيعي ارائه شده ادامه دهند. رسيدگي به گزارش کميسيون اجتماعي در مورد طرح استفساريه تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح بند «و» ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم در دستور کار نمايندگان در جلسات علني هفته آتي مجلس خواهد بود. نمايندگان در هفته اي که پيش روست گزارش کميسيون صنايع و معادن درباره مسکوت ماندن طرح يک فوريتي ساماندهي بازار خود را مورد بررسي قرار خواهند داد. وکلاي ملت اين هفته همچنين گزارش کميسيون اجتماعي در مورد طرح يک فوريتي اصلاح تعطيلات رسمي، گزارش کميسيون برنامه و بودجه درباره طرح يک فوريتي استفساريه بند«ه» تبصره 1 قانون بودج 97 کل کشور، گزارش کميسيون اقتصادي در مورد لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي در همکاري هاي تاييد صلاحيت آزمايشگاهي آسيا و اقيانوسيه، گزارش شور دوم کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درباره لايحه تشکيل سازمان صنايع دريايي نيروهاي مسلح را در دستور کار دارند. اين هفته گزارش کميسيون اقتصادي در مورد لايحه معافيت وزارتخانه ها و موسسات دولتي از پرداخت هزينه اي ثبتي ، گزارش کميسيون شوراها و امور داخلسي در مورد رد طرح دهياريها ،گزارش کميسيون اقتصادي در مورد طرح استفساريه ماده 36 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور هم در صحن علني به بحث و بررسي گذاشته شود. بررسي طرح اصلاح تبصره ماده 26 قانون حايت از کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست گزارش کميسيون اقتصادي در مورد طرح استفساريه بند 2 ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم، گزارش کميسيون شوراها و امور داخلي در مورد لايحه مديريت حوادث غير مترقبه کشو و گزارش کميسيون اقتصادي در مورد لايحه اصلاح بند 3 ماده 2 قانون ماليات هاي مستقيم هم در دستور کار هفته پيش روي نمايندگان اعلام شده است. بر اساس برنامه اعلام شده اين هفته همچنين قرار است گزارش کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي در مورد طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان توليد و خدماتي در تامين نيازهاي کشور،گزارش همين کميسيون در مورد طرح اصلاح ماده 3 و الحاق يک ماده به قانون نحوه پيگيري تحقق سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي مورد بررسي قرار گيرد. اين هفته گزارش کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مورد طرح الحاق دو تبصره به بند «د» ماده 88 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار خواهد گرفت. نمايندگان همچنين اين هفته گزارش کميسيون صناييع و معادن در مورد موضوع توقف ثبت سفارش خودرو و افزايش تعرفه واردات خودرو را در دستور کار دارند. گزارش کميسيون ويژه حمايت از توليد در مورد آسيب شناسي وضعيت شاغلان و بيکاران با رويکرد حمايتي هم در دستور کار نمايندگان قرار دارد. گزارش کميسيون اقتصادي مبني بر تحقيق و تفحص از عملکرد بانک مرکزي ايران در پنج سال گذشته ،بررسي تقاضاي عده اي از نمايندگان درباره طرح بانکداري جمهوري اسلامي ايران طبق اسل 85 قانون اساسي گزارش کميسيون اقتصادي مبني بر رد تقاضاي تحقيق و تفحص از ميزان مطالبات غير قابل وصول و مشکوک الوصول بانکي کشور هم در دستور کار اين هفته جلسه علني مجلس قرار دارد. گزارش کميسيون صنايع و معادن مبني بر تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص ازز بررسي عملکرد سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران « ايدرو » از سال 84 تا 96 و همچنين بررسي تقاضاي عده اي از نمايندگان مبني بر تشکيل کميسيون ويژه مقابله با تحريم ها در دستور کار هفته آتي وکلاي ملت قرار دارد. اين هفته نمايندگان مجلس ناظران مجلس در برخي از نهادها را تعيين خواهند کرد؛ دو نفر از نمايندگان براي عضويت در هيات مرکزي حل اختلاف و رسيدگي به شکايت شوراها ،يک نفر به عنوان عضو ناظر در شوراي عالي صنايع دريايي کشور، يک نفر به عنوان عضو ناظر در شوراي عالي انرژي انتخاب خواهند شد. همچنين انتخاب دو نفر به عنوان عضو ناظر در شوراي عالي بورس و اوراق بهادار،انتخابدو نفر جهت عضويت در هيئت نظارت اندوخته اسکناس، انتخاب يک نفر به عنوان عضو ناظر در شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني و انتخاب يک نفر به عنوان ناظر در شوراي مرکزي زکات در دستور کار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است.

نظر شما