شناسهٔ خبر: 24091437 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: فدراسیون فوتبال | لینک خبر

رای کمیته تعیین وضعیت

کمیته تعیین وضعیت آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه اعلام کرد.

صاحب‌خبر -
به گزارش سایت فدراسیون فوتبال ، آرای صادر شده از سوی کمیته تعیین وضعیت ، به شرح  زیر است:
 شکایت آرمان شهداد نژاد  از تیم  شهرداری بندرعباس
پرداخت مبلغ 1/330/228/345 ريال بابت قرارداد و 26/604/566 ريال بابت هزینه رسیدگی در حق آرمان شهداد نژاد  
شکایت حسن جعفری  از پدیده مشهد
پرداخت مبلغ 2/900/000/000 ريال بابت قرارداد و 58/000/000 ريال بابت هزینه رسیدگی در حق حسن جعفری  
شکایت طوبی القاصی از استقلال خوزستان
پرداخت مبلغ 75/000/000 ريال بابت قرارداد و 1/500/000 ريال بابت هزینه رسیدگی در حق طوبی القاصی
شکایت باشگاه صنعت مس کرمان از مهرداد بایرامی
پرداخت مبلغ 1/210/000/000 ريال بابت قرارداد و 24/200/000 ريال بابت هزینه رسیدگی در حق باشگاه صنعت مس کرمان 
شکایت کیومرث  چراغی از نفت مسجد سلیمان
پرداخت مبلغ 1/340/000/000 ريال بابت قرارداد و 26/800/000 ريال بابت هزینه رسیدگی در حق کیومرث  چراغی
شکایت  رضا حاتمی فرید از شهرداری بندرعباس
پرداخت مبلغ 250/000/000 ريال بابت قرارداد و 5/000/000  ريال بابت هزینه رسیدگی در حق  رضا حاتمی فرید
شکایت  سیامک قلیچ خانی از تراکتور سازی تبریز
پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال بابت قرارداد و 4/000/000  ريال بابت هزینه رسیدگی در حق  سیامک قلیچ خانی
شکایت  اسماعیل قروی از شهرداری بندرعباس
پرداخت مبلغ 400/000/000 ريال بابت قرارداد و 8/000/000  ريال بابت هزینه رسیدگی در حق  اسماعیل قروی
شکایت مهرداد نوری از شهرداری بندرعباس
پرداخت مبلغ 267/500/000 ریال بابت قرارداد و 5/350/000  ريال بابت هزینه رسیدگی در حق  مهرداد نوری
آرای صادره غیر قطعی بوده و در مهلت 7 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون  می باشند. ضمنا در صورت عدم پرداخت مبالغ قید شده در مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ دادنامه های قطعی شده ، با درخواست متقاضی ، پرونده به کمیته انضباطی ارسال می شود.

نظر شما