ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۸۰ -
تیتر ۸٬۰۰۸ کلمه (متوسط ۱۰٫۲۷ کلمه در هر خبر)
87
۷۷٬۷۱۶ نویسه (متوسط ۹۹٫۶۴ نویسه در هر خبر)
53
خلاصه ۲۵٬۰۴۶ کلمه (متوسط ۳۲٫۱۱ کلمه در هر خبر)
96
۲۳۴٬۰۰۲ نویسه (متوسط ۳۰۰ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۲۹۴٬۴۷۷ کلمه (متوسط ۳۷۷٫۵۳ کلمه در هر خبر)
46
۲٬۸۰۵٬۵۷۰ نویسه (متوسط ۳٬۵۹۷ نویسه در هر خبر)
86
تعداد کلیدواژه ۲٬۶۰۷ (متوسط ۳٫۳۴ کلیدواژه در هر خبر)
84
خبرهای عکس‌دار ۷۷۲
98
اخبار تغییر یافته ۱۷۴
44
اخبار حذف شده ۱
91
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۹ خبر
اقتصادی ۴۵ خبر
اجتماعی ۵۶ خبر
بین‌الملل ۸۹ خبر
فرهنگی ۵۸ خبر
علمی-فناوری ۳۹ خبر
ورزشی ۸۷ خبر
گوناگون ۷ خبر
استانی ۳۲۸ خبر
عکس ۷ خبر
فیلم ۵ خبر

آخرین اخبار ایسنا