ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ »روز بعد»
برو به: امروز (۲۹ خرداد ۱۴۰۳)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۷۸ -
تیتر ۴٬۷۹۶ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۳ کلمه در هر خبر)
88
۴۶٬۱۴۰ نویسه (متوسط ۹۶٫۵۳ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۱۴٬۱۳۶ کلمه (متوسط ۲۹٫۵۷ کلمه در هر خبر)
98
۱۳۱٬۲۲۲ نویسه (متوسط ۲۷۴٫۵۲ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۱۵۶٬۴۶۳ کلمه (متوسط ۳۲۷٫۳۳ کلمه در هر خبر)
39
۱٬۴۸۸٬۵۴۱ نویسه (متوسط ۳٬۱۱۴ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۱٬۸۵۰ (متوسط ۳٫۸۷ کلیدواژه در هر خبر)
75
خبرهای عکس‌دار ۴۷۰
98
اخبار تغییر یافته ۸۳
56
اخبار حذف شده ۱
86
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۶ خبر
اقتصادی ۱۷ خبر
اجتماعی ۴۵ خبر
بین‌الملل ۷۸ خبر
فرهنگی ۲۴ خبر
علمی-فناوری ۱۴ خبر
ورزشی ۴۳ خبر
استانی ۱۹۳ خبر
عکس ۱۹ خبر
فیلم ۱۹ خبر

آخرین اخبار ایسنا