خبرگزاری صدا و سیما

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹ -
تیتر ۱۷۳ کلمه (متوسط ۹٫۱۱ کلمه در هر خبر)
90
۱٬۶۰۵ نویسه (متوسط ۸۴٫۴۷ نویسه در هر خبر)
63
summary ۱۶۸ کلمه (متوسط ۸٫۸۴ کلمه در هر خبر)
29
۱٬۵۱۷ نویسه (متوسط ۷۹٫۸۴ نویسه در هر خبر)
44
بدنه ۷٬۱۸۲ کلمه (متوسط ۳۷۸ کلمه در هر خبر)
46
۶۴٬۲۷۱ نویسه (متوسط ۳٬۳۸۳ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۱۰۵ (متوسط ۵٫۵۳ کلیدواژه در هر خبر)
44
خبرهای عکس‌دار ۲
10
اخبار تغییر یافته ۱
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۶ خبر
بین‌الملل ۱۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری صدا و سیما