خبرگزاری صدا و سیما

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۸۶ -
تیتر ۶٬۲۲۱ کلمه (متوسط ۷٫۹۱ کلمه در هر خبر)
94
۶۰٬۱۰۸ نویسه (متوسط ۷۶٫۴۷ نویسه در هر خبر)
69
خلاصه ۱۳٬۵۵۴ کلمه (متوسط ۱۷٫۲۴ کلمه در هر خبر)
57
۱۲۷٬۲۱۱ نویسه (متوسط ۱۶۱٫۸۵ نویسه در هر خبر)
89
بدنه ۱۴۹٬۹۹۹ کلمه (متوسط ۱۹۰٫۸۴ کلمه در هر خبر)
20
۱٬۴۲۳٬۱۱۴ نویسه (متوسط ۱٬۸۱۱ نویسه در هر خبر)
39
تعداد کلیدواژه ۴٬۳۲۸ (متوسط ۵٫۵۱ کلیدواژه در هر خبر)
45
خبرهای عکس‌دار ۴۸۶
61
اخبار تغییر یافته ۲۳۹
23
اخبار حذف شده ۱
91
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۴ خبر
اقتصادی ۳۵ خبر
اجتماعی ۴۱ خبر
بین‌الملل ۸۸ خبر
فرهنگی ۱۵ خبر
علمی-فناوری ۳۴ خبر
ورزشی ۱۸ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۵۱۹ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری صدا و سیما