خبرگزاری صدا و سیما

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۶۵ -
تیتر ۶٬۱۱۶ کلمه (متوسط ۷٫۹۹ کلمه در هر خبر)
94
۵۸٬۸۸۷ نویسه (متوسط ۷۶٫۹۸ نویسه در هر خبر)
68
خلاصه ۱۳٬۸۶۲ کلمه (متوسط ۱۸٫۱۲ کلمه در هر خبر)
60
۱۲۹٬۲۹۴ نویسه (متوسط ۱۶۹٫۰۱ نویسه در هر خبر)
93
بدنه ۱۵۸٬۴۲۴ کلمه (متوسط ۲۰۷٫۰۹ کلمه در هر خبر)
22
۱٬۵۱۱٬۵۶۴ نویسه (متوسط ۱٬۹۷۶ نویسه در هر خبر)
43
تعداد کلیدواژه ۴٬۱۷۳ (متوسط ۵٫۴۵ کلیدواژه در هر خبر)
46
خبرهای عکس‌دار ۴۹۴
64
اخبار تغییر یافته ۲۳۴
23
اخبار حذف شده ۴
65
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۷ خبر
اقتصادی ۴۲ خبر
اجتماعی ۴۵ خبر
بین‌الملل ۶۹ خبر
فرهنگی ۱۴ خبر
علمی-فناوری ۵۵ خبر
ورزشی ۲۵ خبر
استانی ۴۸۸ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری صدا و سیما