شناسهٔ خبر: 44045490 - سرویس فرهنگی
نسخه قابل چاپ منبع: وزارت آموزش و پرورش | لینک خبر

برنامه‌های درسی شنبه 1 آذر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز شنبه 1 آذر ماه 99 از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

صاحب‌خبر -

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز شنبه 1 آذر ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

ساعت ۷:۴۵تا ۸آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠ دانش فنی تخصصی - رشته ماشین ابزار - پایه ۱۲ -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩ صورت های مالی پودمان یک - رشته حسابداری - پایه ۱۲ - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰ شناخت مواد و مصالح - رشته نقشه کشی معماری - پایه ۱۰ - شاخه فنی و حرفه ای و معماری

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ تعمیر پیستون موتور خودرو - رشته مکانیک خودرو - پایه ۱۰ - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ تعمیر سیستم اگزوز خودرو - پایه ۱۰- رشته مکانیک خودرو - شاخه فنی و حرفه ای

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰تا ١١ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ زبان انگلیسی - ( آموزش بخش آواها و حروف و بخش شنیداری درس دوم ) پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰زبان انگلیسی - تمرین بخش شنیداری درس ۳پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶زبان انگلیسی - بخش تمرین های شنیداری درس ۲پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶تا 16:30آموزش معلمان - یادگیری معکوس

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧زیست شناسی ۳ - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰کارگاه کار آفرینی و تولید - پایه ۱۱ - مشترک تمامی رشته ها

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵ ریاضی ۳ - پایه ۱۲ - رشته تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ ریاضی ۱- پایه ۱۰ -رشته تجربی

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس عربی زبان قران ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت۸درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸:۳۰درس عربی زبان قران۲پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس حسابان۱پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن ومعارف اسلامی:

ساعت ۸علوم و معارف قرآنی ۱پایه ۱۰رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰علوم و معارف قرآنی سه پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی.

ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن اول دبستان.

ساعت۱۵دین و زندگی ۳پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۵:۳۰آموزش قرآن پایه هفتم مقطع اول متوسطه

نظر شما