شناسهٔ خبر: 42802359 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: ایمنا | لینک خبر

برنامه‌های درسی سه شنبه اول مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز سه شنبه اول مهرماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

صاحب‌خبر -

به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز سه شنبه اول مهرماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ٨ تا ۸:۳۰ حسابداری صنعتی پایه ١٠ رشته حسابداری شاخه کاردانش

ساعت ۸:۳۰ تا ٩ مبلمان مسکونی پایه١٢ رشته صنایع چوب شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٩ تا ۹:۳۰ حسابداری اموال و انبار پایه١١ رشته حسابداری شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵ متره و برآورد پایه١٢ رشته معماری شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٢١:١۵ تا ٢١:۵٠ سواد بصری پایه١٠ رشته فتوگرافیک پایه١٠ شاخه فنی و حرفه‌ای

پایه ۶ ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵ تا ١١: ١٠فارسی ونگارش پایه اول

ساعت ١١: ١٠ تا ١١:٣۵ فارسی ونگارش پایه دوم

ساعت ١١:٣۵ تا١٢ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه سوم

ساعت١٢ تا ١٢:٢۵ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵:٠٠ علوم تجربی (فصل دوم) پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠ علوم تجربی (فصل دوم) پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ علوم تجربی (فصل اول) پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠: انجام پروژه عملی با پاورپوینت -۶

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ زیست شناسی ٢ پایه١١- رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧: ٣٠ زیست شناسی پایه١٢ دوازدهم رشته علوم تجربی

ساعت ١٧: ٣٠ تا١٨ شیمی ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ٢٠تا ٢:٢۵ ریاضی پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ٢٠:٢۵ تا ٢:۵٠ فیزیک ٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت ۷:۳۰ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۸ درس زبان خارجی ۲پ ایه ۱۱ مشترک تمام رشته‌ها.

ساعت ۸:۳۰ درس ریاضی آمار ۲پ ایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۱۰:۱۵ درس جامعه شناسی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۱۰:۴۵ درس جغرافیای ایران پایه ۱۰ مشترک تمام رشته‌ها.

ساعت ۱۱:۱۵ درس جامعه شناسی ۱پ ایه ۱۰ مشترک تمامی رشته‌ها.

ساعت ۱۱:۴۵ درس زبان خارجی ۳ پایه ۱۲ تمامی رشته‌ها.

ساعت ۱۲:۱۵ درس حسابان ۲ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۲:۴۵ درس هندسه ۲پ ایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۳:۱۵ درس حسابان ۲ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن و معارف اسلامی

ساعت ۱۵ درس علوم و معارف قرآنی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف قرآنی.

ساعت ۱۵:۳۰ درس تاریخ اسلام ۳پ ایه ۱۲ رشته علوم و معارف قرآنی

ساعت ۱۶ درس احکام ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۱۶:۳۰ درس هدیه آسمانی پایه هشتم متوسطه اول

نظر شما