شناسهٔ خبر: 42801090 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: ایلنا | لینک خبر

برنامه‌های درسی سه شنبه اول مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز سه شنبه اول مهرماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

صاحب‌خبر -

 

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز سه شنبه اول مهرماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

 

شبکه ‌آموز ش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠ حسابداری صنعتی پایه ١٠ رشته حسابداری شاخه کاردانش   

ساعت٨:٣٠ تا٩   مبلمان مسکونی پایه١٢ رشته صنایع چوب شاخه فتی و خرفه ای    

ساعت ٩ تا ٩:٣٠حسابداری اموال و انبار پایه١١ رشته حسابداری  شاخه فنی و حرفه ای    

ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵  متره و برآورد پایه١٢ رشته  معماریشاخه فنی و حرفه ای  

ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠   سواد بصری پایه١٠ رشته فتوگرافیک پایه١٠ شاخه فنی و حرفه ای 

پایه ۶ ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠فارسی و‌نگارش پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ فارسی و‌نگارش  پایه دوم   

ساعت١١:٣۵ تا١٢ مطالعات و مهارتهای اجتماعی  پایه سوم 

ساعت١٢ تا١٢:٢۵بازی و ریاضی    پایه چهارم   

ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ فارسی و نگارش   پایه پنجم   

ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ مطالعات و مهارتهای اجتماعی   پایه ششم  

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠ علوم تجربی ( فصل دوم ) پایه هفتم 

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ علوم تجربی ( فصل دوم )  پایه هشتم 

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶علوم تجربی ( فصل اول )  پایه نهم 

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :انجام پروژه عملی با پاورپوینت -۶

 

متوسطه دوم  :

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ زیست شناسی ٢  پایه١١- رشته  علوم تجربی          

  ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی٣   پایه١٢ دوازدهم  رشته علوم تجربی    

 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی٢  پایه یازدهم  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت ٢٠تا٢:٢۵  ریاضی پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی  

 ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠  فیزیک ٣ پایه دوازدهم   رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸ درس زبان خارجی۲پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها .

ساعت۸:۳۰درس ریاضی آمار۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۱۵درس جامعه شناسی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس جغرافیای ایران پایه۱۰ مشترک تمام رشته ها. 

ساعت۱۱:۱۵درس جامعه شناسی ۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲تمامی رشته ها. 

ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف اسلامی

ساعت۱۵درس علوم و معارف قرآنی ۲ پایه ۱۱رشته علوم و معارف قرآنی.

ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام ۳پایه ۱۲رشته علوم و معارف قرآنی

ساعت۱۶درس احکام ۳ پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۶:۳۰درس هدیه ٱسمانی پایه هشتم متوسطه اول

نظر شما