شناسهٔ خبر: 25219835 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه جام جم | لینک خبر

اقسام وام مسکن 40 تا 160 میلیونی با سود جدید

با کاهش سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم از 9/5 به 8 درصد اقساط پرداختی و سود تمام دوره این وام برای متقاضیان تعدیل و نسبت به گذشته به‌صرفه‌تر شد.

صاحب‌خبر -

صندوق پسانداز مسکن یکم طرحی بود که بعد از رایزنیهای زیاد بین وزارت راه و شهرسازی، بانک مسکن و بانک مرکزی درنهایت در سال 1394 در بانک مسکن به مرحله اجرا درآمد.

این وام ابتدا تا سقف 40 تا 80 میلیون تومان بود و شرایط آن به گونهای بود که متقاضی باید برای دریافت این تسهیلات برای دوره یکساله سپردهگذاری و درنهایت مبلغ موردنظر را دریافت میکرد.

دوره بازپرداخت این تسهیلات حداکثر 12 سال و سود پرداختی در ابتدای شروع به کار صندوق حدود 14 درصد بود، اما در ادامه با تغییراتی در پرداخت تسهیلات صندوق پسانداز یکم، مبلغ وام برای زوجین ویژه شد، به گونهای که بین 80 تا 160 میلیون تومان تغییر کرد.

بر این اساس، مبلغ وام صندوق پسانداز مسکن یکم برای انفرادی در تهران 80 میلیون تومان، شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 60 میلیون و برای سایر مناطق تا 40 میلیون تومان است. برای زوجین نیز در تهران تا 160 میلیون تومان، شهرهای بالای 200 هزار نفر 120 میلیون و سایر مناطق تا 80 میلیون تومان اختصاص پیدا میکند. به این ترتیب متقاضی اگر به طور انفرادی اقدام کند، میتواند نصف مبلغ وام موردنظر را برای یک دوره سپردهگذاری کرده و در سررسید یکساله مبلغ خود را دریافت کند. به عنوان مثال متقاضی وام 80 میلیونی، 40 میلیون تومان سپرده میخواهد و بعد از یک سال 80 میلیون وام به اضافه 40 میلیون سپردهگذاری شده را دریافت میکند.

اما در حدود سه سالی که از راهاندازی صندوق پسانداز مسکن یکم میگذرد، سود اختصاص یافته به تسهیلات آن بتدریج کمتر شد تا اینکه از حدود 14 درصد ابتدای دوره به 9/5 درصد رسید. این در حالی است که براساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار در روز سهشنبه سود تسهیلات این بخش مجددا کاهش یافته و از 9/5 به 8 درصد رسیده است. این اختلاف 1/5 درصدی باردیگر موجب کاهش اقساط دوره و درنهایت سود کلی که به تسهیلات آن اختصاص پیدا میکند، خواهد شد.

همچنین براساس مصوبه شورای پول و اعتبار سود وام تسهیلات صندوق پسانداز مسکن یکم در بافتهای فرسوده نیز از 8 به 6 درصد کاهش یافته است.

در جدول زیر مبلغ وامهای 40 تا 160 میلیون تومانی صندوق پسانداز یکم بعد از تغییر نرخ سود از 9/5 به 8 درصد با فرض دوره بازپرداخت 12 ساله محاسبه شده است.

نظر شما