فرارو

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۶ کلمه (متوسط ۶ کلمه در هر خبر)
100
۶۳ نویسه (متوسط ۶۳ نویسه در هر خبر)
78
خلاصه ۳۳ کلمه (متوسط ۳۳ کلمه در هر خبر)
95
۳۰۱ نویسه (متوسط ۳۰۱ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۱۱۴ کلمه (متوسط ۱۱۴ کلمه در هر خبر)
9
۱٬۸۱۶ نویسه (متوسط ۱٬۸۱۶ نویسه در هر خبر)
39
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار فرارو

  • (ویدئو) واکنش جهان به استعفای بایدن امروز ۰۰:۰۴ [فرارو]

    (ویدئو) واکنش جهان به استعفای بایدن

    رهبران جهان واکنش‌های مختلفی به تصمیم «جو بایدن» برای پایان‌دادن به مبارزات انتخاباتی خود پس از هفته‌ها فشار ناشی از نگرانی‌ها در مورد سن و وضعیت جسمانی او داشتند.