شناسهٔ خبر: 67234214 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: فرارو | لینک خبر

نظر علی ربیعی درباره جایگاه پزشکیان در افکار عمومی

«روند سنجش‌های موجود حاکی از آن است که توجه به پزشکیان در افکار عمومی در سطح کشور رو به افزایش است. با این وصف به نظر می‌رسد رسیدن از توجه و تمایل به ایجاد انگیزه و کنش رای دهندگی فاصله زیادی نداشته باشد.»

صاحب‌خبر -

علی ربیعی در توئیتی نوشت که توجه به پزشکیان در افکار عمومی در سطح کشور رو به افزایش است.

وی در این باره نوشت: روند سنجش‌های موجود حاکی از آن است که توجه به پزشکیان در افکار عمومی در سطح کشور رو به افزایش است.

با این وصف به نظر می‌رسد رسیدن از توجه و تمایل به ایجاد انگیزه و کنش رای دهندگی فاصله زیادی نداشته باشد.

شاید در زمانی قهر وعدم مشارکت واکنشی طبیعی در پاسخ به شرایط باشد اما در این مقطع، به نظرم مسیر صحیح آن است که همه روشنفکران، نخبگان و دلسوزان، ایران کسانی که دلشان برای ایران میطبد و مسیر فعلی را مسیر درست و رو به جلو نمی‌دانند، آنان که نه به سیاست «بقا» بلکه به «توسعه کشور» می‌اندیشند ترغیب به ایجاد کنش رای دهندگی به پزشکیان را دنبال کنند.

علی ربیعی: توجه به پزشکیان در افکار عمومی در سطح کشور رو به افزایش است

نظر شما