باشگاه خبرنگاران جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱٬۱۹۳ -
تیتر ۱۱٬۹۵۶ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۲ کلمه در هر خبر)
88
۱۱۳٬۳۰۸ نویسه (متوسط ۹۴٫۹۸ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۲۵٬۸۶۱ کلمه (متوسط ۲۱٫۶۸ کلمه در هر خبر)
72
۲۴۰٬۶۲۸ نویسه (متوسط ۲۰۱٫۷ نویسه در هر خبر)
93
بدنه ۸۱۳٬۲۹۴ کلمه (متوسط ۶۸۱٫۷۲ کلمه در هر خبر)
90
۷٬۵۴۶٬۰۶۱ نویسه (متوسط ۶٬۳۲۵ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۳٬۳۳۷ (متوسط ۲٫۸ کلیدواژه در هر خبر)
94
خبرهای عکس‌دار ۱٬۱۸۵
99
اخبار تغییر یافته ۳۸۲
19
اخبار حذف شده ۵
72
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۷۲ خبر
اقتصادی ۱۷۸ خبر
اجتماعی ۱۹۵ خبر
بین‌الملل ۴۵ خبر
فرهنگی ۹۵ خبر
علمی-فناوری ۱۶۴ خبر
ورزشی ۱۳۸ خبر
گوناگون ۱۹ خبر
استانی ۱۸۷ خبر

آخرین اخبار باشگاه خبرنگاران جوان