باشگاه خبرنگاران جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۷۶ -
تیتر ۶٬۹۰۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۲۱ کلمه در هر خبر)
87
۶۵٬۳۷۱ نویسه (متوسط ۹۶٫۷ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۱۴٬۴۴۰ کلمه (متوسط ۲۱٫۳۶ کلمه در هر خبر)
71
۱۳۵٬۴۰۸ نویسه (متوسط ۲۰۰٫۳۱ نویسه در هر خبر)
93
بدنه ۸۳۴٬۰۰۵ کلمه (متوسط ۱٬۲۳۳٫۷۴ کلمه در هر خبر)
35
۷٬۶۳۶٬۹۸۷ نویسه (متوسط ۱۱٬۲۹۷ نویسه در هر خبر)
8
تعداد کلیدواژه ۱٬۹۸۷ (متوسط ۲٫۹۴ کلیدواژه در هر خبر)
92
خبرهای عکس‌دار ۶۶۵
98
اخبار تغییر یافته ۱۲۷
53
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱۴ خبر
اقتصادی ۱۲۹ خبر
اجتماعی ۱۰۰ خبر
بین‌الملل ۱۹ خبر
فرهنگی ۷۶ خبر
علمی-فناوری ۷۸ خبر
ورزشی ۵۱ خبر
گوناگون ۹ خبر
استانی ۱۰۲ خبر

آخرین اخبار باشگاه خبرنگاران جوان