باشگاه خبرنگاران جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۷۶ -
تیتر ۴٬۳۵۲ کلمه (متوسط ۹٫۱۴ کلمه در هر خبر)
90
۴۱٬۵۲۶ نویسه (متوسط ۸۷٫۲۴ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۱۰٬۵۶۶ کلمه (متوسط ۲۲٫۲ کلمه در هر خبر)
73
۹۸٬۷۲۷ نویسه (متوسط ۲۰۷٫۴۱ نویسه در هر خبر)
91
بدنه ۱۶۳٬۹۶۶ کلمه (متوسط ۳۴۴٫۴۷ کلمه در هر خبر)
42
۱٬۵۳۲٬۰۵۰ نویسه (متوسط ۳٬۲۱۹ نویسه در هر خبر)
76
تعداد کلیدواژه ۱٬۳۲۳ (متوسط ۲٫۷۸ کلیدواژه در هر خبر)
94
خبرهای عکس‌دار ۴۷۶
100
اخبار تغییر یافته ۸۱
57
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶۷ خبر
اقتصادی ۷۹ خبر
اجتماعی ۹۶ خبر
بین‌الملل ۱۸ خبر
فرهنگی ۴۸ خبر
علمی-فناوری ۵۴ خبر
ورزشی ۳۳ خبر
گوناگون ۵ خبر
استانی ۷۶ خبر

آخرین اخبار باشگاه خبرنگاران جوان