ایلنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۲۸ -
تیتر ۵٬۰۵۶ کلمه (متوسط ۱۱٫۸۱ کلمه در هر خبر)
82
۴۸٬۰۷۲ نویسه (متوسط ۱۱۲٫۳۲ نویسه در هر خبر)
45
خلاصه ۱۰٬۹۴۵ کلمه (متوسط ۲۵٫۵۷ کلمه در هر خبر)
85
۱۰۱٬۰۲۰ نویسه (متوسط ۲۳۶٫۰۳ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۱۴۳٬۱۴۹ کلمه (متوسط ۳۳۴٫۴۶ کلمه در هر خبر)
40
۱٬۳۴۲٬۴۳۹ نویسه (متوسط ۳٬۱۳۷ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۱٬۴۲۲ (متوسط ۳٫۳۲ کلیدواژه در هر خبر)
85
خبرهای عکس‌دار ۴۲۴
99
اخبار تغییر یافته ۲۱
87
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۶ خبر
اقتصادی ۴۳ خبر
اجتماعی ۷۴ خبر
بین‌الملل ۲۸ خبر
فرهنگی ۴۷ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
ورزشی ۸۸ خبر
گوناگون ۴ خبر
استانی ۸۰ خبر
عکس ۱ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار ایلنا