ایلنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۰۰ -
تیتر ۴٬۸۸۳ کلمه (متوسط ۱۲٫۲۱ کلمه در هر خبر)
81
۴۶٬۶۲۵ نویسه (متوسط ۱۱۶٫۵۶ نویسه در هر خبر)
42
خلاصه ۱۰٬۹۵۶ کلمه (متوسط ۲۷٫۳۹ کلمه در هر خبر)
91
۱۰۱٬۶۲۰ نویسه (متوسط ۲۵۴٫۰۵ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۱۳۱٬۸۳۲ کلمه (متوسط ۳۲۹٫۵۸ کلمه در هر خبر)
39
۱٬۲۳۰٬۹۱۸ نویسه (متوسط ۳٬۰۷۷ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۱٬۳۴۷ (متوسط ۳٫۳۷ کلیدواژه در هر خبر)
84
خبرهای عکس‌دار ۳۹۸
99
اخبار تغییر یافته ۱۸
88
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۶ خبر
اقتصادی ۴۲ خبر
اجتماعی ۸۳ خبر
بین‌الملل ۳۰ خبر
فرهنگی ۳۰ خبر
علمی-فناوری ۸ خبر
ورزشی ۷۹ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۷۶ خبر
عکس ۴ خبر

آخرین اخبار ایلنا