مردم‌سالاری‌آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
برو به: امروز (۲۷ شهریور ۱۴۰۰)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۰ -
تیتر ۳۷۶ کلمه (متوسط ۹٫۴ کلمه در هر خبر)
90
۳٬۹۴۰ نویسه (متوسط ۹۸٫۵ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۱٬۳۱۸ کلمه (متوسط ۳۲٫۹۵ کلمه در هر خبر)
95
۱۱٬۹۵۷ نویسه (متوسط ۲۹۸٫۹۲ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۲۰٬۲۰۳ کلمه (متوسط ۵۰۵٫۰۸ کلمه در هر خبر)
65
۱۸۸٬۸۸۷ نویسه (متوسط ۴٬۷۲۲ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۱۰۴ (متوسط ۲٫۶ کلیدواژه در هر خبر)
98
خبرهای عکس‌دار ۳۶
90
اخبار تغییر یافته ۱
93
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۶ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۸ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۷ خبر

آخرین اخبار مردم‌سالاری‌آنلاین