شناسهٔ خبر: 62454853 - سرویس علمی-فناوری
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه همشهری | لینک خبر

گسترس کتابخانه‌های سیار در دولت سیزدهم

رشد و توسعه جوامع شهری و روستایی در دهه‌های اخیر، ضرورت دسترسی ساکنان این مناطق به انواع ابزارهای دانش، از جمله کتاب را بیشتر کرده و در این میان، ساخت کتابخانه‌های جدید و توسعه امکانات کتابخانه‌ای در مناطق مختلف از برنامه‌های اصلی مدیران فرهنگی در دولت سیزدهم بوده است. روزنامه همشهری امروز،روزنامه همشهری صبح،صفحه روزنامه همشهری،دانلود روزنامه همشهری امروز،هم

صاحب‌خبر -

گرافیک : آرش شاه‌سمندی

رشد و توسعه جوامع شهری و روستایی در دهه‌های اخیر، ضرورت دسترسی ساکنان این مناطق به انواع ابزارهای دانش، از جمله کتاب را بیشتر کرده و در این میان، ساخت کتابخانه‌های جدید و توسعه امکانات کتابخانه‌ای در  مناطق مختلف از برنامه‌های اصلی مدیران فرهنگی در دولت سیزدهم بوده است. در چنین شرایطی، کتابخانه‌های سیار راهکار خوبی برای توسعه امور کتابخانه‌ای در مناطق روستایی و کم‌برخوردار است که می‌تواند پاسخی به توزیع عادلانه‌ امکانات کتابخانه‌ای باشد. از این‌رو،گسترش کتابخانه‌های سیار در دولت سیزدهم، دسترسی به کتاب را در مناطق محروم آسان کرده است. 

نظر شما