شناسهٔ خبر: 56396220 - سرویس علمی-فناوری
نسخه قابل چاپ منبع: مفدا | لینک خبر

از سوی وزارت بهداشت؛

نتیجه ارزشیابی عملکرد قطب های علمی علوم پزشکی اعلام شد

​​​​​​​مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی نتیجه ارزشیابی عملکرد قطب های علمی علوم پزشکی را اعلام کرد.

صاحب‌خبر -

به گزارش مفدا، دبیرخانه شورای عالی قطب های علمی علوم پزشکی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تمامی قطب های علمی کشور را در نیمه اول سال جاری بر اساس آیین نامه جدید قطب ها مورد بررسی و ارزشیابی قرار داد.

برای این منظور اطلاعات جامع قطب ها به صورت الکترونیکی جمع آوری شده و با بررسی مستندات و بعد از تایید روایی اطلاعات ارسالی، به دقت بررسی شد.

نتایج این ارزشیابی در نشست شورای عالی قطبهای علمی علوم پزشکی، به تصویب رسید و مجوز ادامه فعالیت ۳۰ نهاد دانشی به عنوان قطب علمی به مدت ۳ سال و ۲ نهاد دانشی به مدت یک سال تمدید شد.

نام قطب مرکز وضعیت تایید نام قطب وضعیت تایید
آموزشی بیماری های قلب کودکان کشور مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی تایید سه ساله بیماری های قلب و عروق بالغین مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی تایید سه ساله
انستیتو روانپزشکی و روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران تایید سه ساله بیماری های کبد و گوارش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تایید سه ساله
روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران تایید سه ساله جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تایید سه ساله
چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران تایید سه ساله آموزشی چشم‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تایید سه ساله
مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران تایید سه ساله پزشکی پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران تایید سه ساله
آموزشی اعصاب اطفال کشور دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تایید سه ساله ناباروری دانشگاه علوم پزشکی یزد تایید سه ساله
پیوند کبد دانشگاه علوم پزشکی شیراز تایید سه ساله بیماری های غدد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تایید سه ساله
آموزش علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران تایید سه ساله سل و بیماری های ریوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تایید سه ساله
ارولوژی و پیوند کلیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تایید سه ساله آموزشی تغذیه بالینی کشور دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تایید سه ساله
آموزشی کاربرد لیزر در پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تایید یک ساله پزشکی مبتنی بر شواهد دانشگاه علوم پزشکی تبریز تایید سه ساله
تصمیم گیری مبتنی بر شواهد دانشگاه علوم پزشکی تهران تایید سه ساله آموزش مهارت‌های بالینی کشور دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تایید سه ساله
فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران تایید یک ساله آموزش الکترونیکی پیشرفته در پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تایید سه ساله
آموزش علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تایید سه ساله یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران تایید سه ساله
پزشکی هسته‌ای دانشگاه علوم پزشکی تهران تایید سه ساله میکروب شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تایید سه ساله
بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی ایران تایید سه ساله آموزشی جراحی‌های درون بین کشور، دانشگاه علوم پزشکی ایران تایید سه ساله
ایمونولوژی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تایید سه ساله بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان تایید سه ساله

از میان قطب های علمی ۸ قطب اطلاعات خود را ارسال نکردند که بررسی وضعیت آنها در دست اقدام است.

نظر شما