شناسهٔ خبر: 54950952 - سرویس فرهنگی
نسخه قابل چاپ منبع: العالم | لینک خبر

زلال قرآن (1023)؛

دو حدیث کوتاه ولی بسیار مشهور از پیامبر خاتم (ص) در زمینه بی ارزشی متاع مادی دنیا

صاحب‌خبر -

العالم - زلال قرآن

آن حضرت فرموده:

1 - « اَلدُّنیا اَلدَنِیَّه»

ترجمه: ( عالم دنیا پَست ترین مراتب عالم هستی است).

2 - « حُبُ اَلدُّنیا رَاءسِ کُلِّ خَطیئَه» .

ترجمه: (دلبستگی و وابستگی به متامع دنیا ازبزرگ ترین خطاهاست).

مواهب دنیائی و لذت‌های زود گذر حاصل از مالکیت و استفاده از آنها که به دلیل ناپایداری و فناپذیری، در مقابل نعمت های بیکران و رحمت واسعه الهی جاودانه آخرتی، پدیده های کم ارزشی هستند، نه می توانند بعنوان هدفی بزرگ مَد نظر قرارگیرند، ونه می توانند کمال وسعادت حقیقی انسان را ضمانت نمایند، بلکه اگردرست ومطابق ضوابط شرعی مورد استفاده قرارنگیرند می توانند بمثابه مانعی بزرگ برسرراه وصول به مقام اعلی قرب الهی وبهره مندی ازرحمت بی انتهای خداوند ونعمت های بهشت رضوان او ظاهر شده و با سد کردن راه رستگاری و سعادت، آدمی را به شقاوت و بدبختی در دنیا و عذاب سخت و دردناک درآخرت گرفتارسازند، اینها دام های خطرناکی هستند که هرکس درآنها گرفتارآید ازخدا و حیات جاودانه آخرت غافل گردیده و با سرگرم شدن به لذائذحاصل از تملک و بهره‌مندی از آنها، از طی طریق در راه کمال و سعادت حقیقی ابدی بازمی ماند، به همین دلیل باید با پدیده حُبّ دنیا که ذاتی آدمی اس مبارزه جدّی کرد.

برچسب‌ها:

نظر شما