قرآن و اهل بیت

  • برنامه های مراکز فرهنگی هنری پایتخت تا 27 مهر ۲ روز قبل

    برنامه های مراکز فرهنگی هنری پایتخت تا 27 مهر

    برنامه‌‌ فرهنگسراها و مراکز وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به تفکیک مناطق 22 گانه پایتخت برای استفاده شهروندان از برنامه‌های ارایه شده از 21 تا 27 مهر ماه اعلام شد.